Rintamamiestalon märkätilaremontti | Jyväskylä

Märkätilat

Rintamamiestalon kellarissa sijaitsevien märkätilojen kokonaisvaltainen remontti

Remontin lähtökohtana oli, että asiakas oli juuri ostanut talon ja halusi nykyaikaistaa märkätilat, koska olivat teknisen käyttöiän jo ohittaneet. Remontti on vaivattominta tehdä asunnonvaihdon yhteydessä, jolloin talossa ei vielä asuta. Näin remontti voitaisiin toteuttaa rauhassa suunnitelman mukaisesti ”kerralla kuntoon”.

Remontissa uudistettiin kylpyhuone, sauna sekä kodinhoitohuone. Remontoitava ala oli yhteensä 14 m². Samalla uusittiin viemäröinnit ja sähköt remontoitavalta alueelta. Lisäksi tiloihin lisättiin vesikiertoinen lattialämmitys, joka toimii kaukolämmöllä .

Remontti toteutettiin asiakkaan kanssa tiiviissä yhteistyössä. Asiakas hoiti rakennusjätteet sovitusti pois kohteelta. Lisäksi hän valitsi kaikki pintamateriaalit, jotka me toimitimme paikalle. Seuraavassa tarkemmin, mitä remontissa tehtiin.

Suunnittelu
  • Asiakkaalla oli lähtötilanteessa jonkinlainen suunnitelma, mitä remontissa tehtäisiin ja mitä hän haluaisi kokonaisuudelta. Selkeää kartoitusta rakenteista ja mahdollisista haitta-aineista ei kuitenkaan vielä tässä kohtaa ollut. Remontin suunnittelu aloitettiin kartoituskäynnillä, jossa arvioitiin alustavasti remontin laajuutta, aikataulua ja kustannuksia.
  • Haitta-ainekartoituksen myötä remontista laadittiin tarkempi korjaussuunnitelma ja tämän pohjalta tarkempi kustannusarvio asiakkaalle tarkasteltavaksi. Asiakkaan hyväksyttyä suunnitelmat ja kustannusarvion, päästiin itse työntekoon.
Purkutyöt
  • Työt käynnistyivät purkutöillä. Purkutyöt tehtiin yhteisyössä alihankkijan kanssa korjaussuunnitelman mukaisesti. Kaikki seinäpinnat purettiin betonipinnoille. Ulkoseinistä poistettiin kuorimuuraukset ja eristeet sekä lattioista vanha betonilaatta eristeineen. Lisäksi hiekkaa poistettiin imuautolla, jotta saatiin nykyaikainen kapillaarikatko tehtyä suunnitelman mukaisesti. Kylpyhuoneen ja kodinhoitohuoneen väliseinä jätettiin paikalleen. Purkutöiden yhteydessä tämä osoittautui kantavaksi väliseinäksi ja oli kaikin puolin hyvässä kunnossa.
Rakennustyöt
  • Purkutöiden jälkeen päästiin aloittamaan rakennustyöt. Työt aloitettiin lattiasta sorapuhalluksella, jolla saatiin tiloihin 300 mm kapillaarikatko. Soran päälle asennettiin 2 x 50 mm Finnfoam-levyt lämmöneristeeksi. Lattiatöiden yhteydessä uusittiin viemärit sekä käyttövesiputket. Lattiaan asennettiin vesikiertoinen lattialämmitys, joka kytkettiin kaukolämpöön. Tämän jälkeen lattiat valettiin betonilla samaan korkoon, jossa lattia oli ollut aikaisemmin.
  • Ulkoseiniin asennettiin 50 mm Finnfoam-lämmöneristelevyt. Seinärakenteeksi valikoitui tuulettuva ulkoseinärakenne, jossa eristeen ja sokkelin väliin jätetään tuuletusrako, joka tuulettuu alaslaskukatossa käytävätilaan.
  • Uudet kuorimuuraukset tehtiin harkolla kylpyhuoneeseen, saunaan ja kodinhoitohuoneeseen. Lisäksi kylpyhuoneen ja saunan välinen seinä muurattiin niin ikään harkoilla. Muuraustöiden jälkeen kylpyhuoneen seinät ja lattiat tasoitettiin kauttaaltaan. Lattiavalun kuivuttua tehtiin vedeneristykset, kylpyhuoneesta seinä, saunasta sekä kodinhoitohuoneesta lattia.
  • Kylpyhuoneen seinät laatoitettiin pienellä 150 x 150 mm laatalla ja lattia 146 x 71 mm laatalla saunaa ja kodinhoitohuonetta myöten. Kylpyhuoneen ja kodinhoitohuoneen väliseksi oveksi asennettiin vanha ovi takaisin. Tämä oli asiakkaan toivoma ratkaisu, mikä osoittautui hyväksi valinnaksi kokonaisuutta katsoessa.
  • Saunan seinät ja katto paneloitiin lämpökäsitellyllä haapapaneelilla, joka käsiteltiin vielä parafiiniöljyllä. Samaa paneelia käytettiin kylpyhuoneen ja kodinhoitohuoneen katoissa. Saunan lauteet rakennettiin asiakkaan toivomusten mukaisesti. Tämä lauderatkaisu on kovan saunojan valinta. Laudemateriaalina ja runkopuuna käytettiin lujuuslajiteltua ja CE- merkittyä puuta. Lauteet käytiin hiomalla läpi ja pinnat käsiteltiin öljyllä. Saunan kiukaansyvennys tasoitettiin karkeaksi hiertopinnaksi.
  • Kodinhoitohuoneen seinät tasoitettiin kauttaaltaan, jotka asiakas lopuksi maalasi haluamallaan sävyllä.

Remontin kulut

Remontin kokonaiskustannukseksi tuli noin 728 € /m² ja kokonaiskesto oli 3,5 kuukautta.

Asiakkaalta

Kuvia remontista ennen ja jälkeen