Kylmän ullakkotilan muutos lämpimäksi varastotilaksi | Omakotitalon energiaremontti – Jyväskylä

Huoneistot

Vanhan omakotitalon kylmä ullakkotila hyötykäyttöön

Kohteessa muutettiin ullakkotila eristetyksi varastoullakoksi. Muutostöihin ryhdyttiin, koska asiakkaalla oli tarve lisätilalle.  Talossa oli tarkoituksena asua vielä pidemmän aikaa.

Remontin työseloste

Vanha ullakkotila toimi aikaisemmin kylmätilana, jossa kulki rakennuksen ilmanvaihto, osa sähköistä sekä ilmanvaihtokone. Suunnittelun kautta kylmätilan rakenteisiin lisättiin eristystä sekä uudet pintamateriaalit. Ilmanvaihto uusittiin sekä valaistus lisättiin.

Välipohjassa eristeenä olleet vanhat purut poistettiin heti remontin aluksi. Välipohjapalkit oikaistiin sekä uusia palkkeja lisättiin kantavuuden parantamiseksi. Äänieristeeksi välipohjaan asennettiin ekopuhallusvilla, jonka päälle ilmansulkupaperi. Lattiapinnaksi asennettiin lattialastulevy ja pintamateriaaliksi asiakkaan asentamana laminaatti.

Ullakkotilan seiniin jätettiin olemassa oleva rakenne, jonka päälle rakennettiin uutta eristystä. Sivuseinillä tuli varmistaa yläpohjan tuulettuminen räystäältä. Ilman tuulettumista, kosteus muodostuisi ennen pitkää ongelmaksi. Vanhoissa taloissa seinillä käytetään jäykistävänä rakenteena vinolaudoitusta, joka nousee räystäällä ylös asti. Räystäältä päädyttiin leikkaamaan vinolaudoitusta sen verran pois, että tuuletukselle saatiin tarvittava tila. Tämän lisäksi seinässä oleva vanha eristepaperi poistettiin. Kokonaisuudessaan seinäneristeeksi asennettiin 150 mm FF-pir -eristettä. Eristeiden päälle sisäverhouslevyksi asennettiin kipsilevy, jonka jälkeen pinnat tasoitettiin ja asiakkaan toimesta tapetoitiin/maalattiin. Päätykolmiossa oleva vanha ikkuna vaihdettiin uuteen lämpölasiin.

Yläpohjaan jätettiin olemassa olevat rakenteet. Kattoremontti oli tehty muutamia vuosia aikaisemmin ja se oli kaikin puolin kunnossa. Eristeet vain puuttuivat. Kattotuolien väliin lisättävillä rimoilla eriste saatiin asennettua haluttuun kohtaan ja tuulettuminen varmistettua yläpohjassa. Samalla saumojen vaahdotukselle saatiin tuki, ettei vaahdotus pääse tukkimaan tuuletusta eristeen ja katon välillä. Harjatuuletus varmistettiin kahdella 160 mm ilmavaihtoputkella. Lisäksi päätykolmioon porattiin 2 kpl tuuletusreikiä, jotta tunnelimainen tuulettuminen saatiin aikaiseksi. Kokonaisuudessaan kattotuolien väliin ja alapuolelle asennettiin useampi koolaus- ja eristekerros kokonaispaksuuden ollessa 230 mm FF-pir -eristettä. Lopuksi sisäkaton pintamateriaaliksi valikoitui paneeli.

Ullakkotilaan rakennettiin lisäksi muutamia väliseiniä, jotta isompaa tilaa saatiin jaettua paremmin halutulla tavalla. Näitä tilaratkaisuja ajatellen, ilmanvaihtokoneen paikkaa muutettiin hiukan ja IV-putket saivat kokonaan uudet paikat. Putket piilotettiin niille rakennettuihin koteloihin sekä IV-kone omaan huoneeseen, jolloin ulkoasusta saatiin siisti. Näillä IV-muutoksilla tila saatiin huomattavasti paremmin käyttöön. Koska remontoidun tilan ilmanvaihto uusittiin, muualla rakennuksessa tehtiin remontin päätteeksi myös ilmamäärämittaukset ja säädöt. Näin talon kokonaisuus saatiin kerralla kuntoon.

Mitä hyötyä on asiakkaalle, kun kylmä vinttitila päivitetään lämpimäksi?

Remontti aloitettiin asiakkaan tarpeesta saada lisää tilaa taloon. Tähän oivallinen ratkaisu oli tehdä remontti ullakkotilaan. Näin kylmätila muutettiin lämpimäksi, jota pystytään käyttämään säilytystilana. Vahoissa taloissa huoneet ovat yleensä pieniä ja säilytystilaa ei juurikaan ole.

Saavutetaanko remontilla energiasäästöjä ja miten remontti vaikuttaa talon jälleenmyyntiarvoon tulevaisuudessa?

Energiasäästöjä saadaan paksujen eristekerroksien ansiosta. Uudessa tilassa ei ole tarvetta lisälämmitykselle. Ilma pääsee liikkumaan vanhan tilan puolelta. Jälleenmyytiin remontti tuo lisäarvoa talon kaikkien neliöiden hyödyntämisen kautta.

Remontin kulut

Remontin kustannukset riippuvat eristekerroksien paksuudesta ja rakenteiden kunnosta. Tämän remontin neliöhinnaksi muodostui noin 600 €/m². Tämän tyyppiset remontit vaativat aina hyvän suunnittelun ja mahdollisen korjaussuunnitelman tekemistä ennen kustannusarvion antamista. Näin saadaan hyvä ja laadukas lopputulos kerralla kuntoon.

Kuvia remontista ennen ja jälkeen