Rivitaloyhtiön piha-alueen peruskorjaus | Jyväskylä

Ulkoremontit

Rivitaloyhtiön sadevesiviemärien parannus ja takapihojen aitojen uusinta

Jyväskyläläisessä rivitaloyhtiössä uusittiin takapihojen väliaidat sekä tehtiin sadevesien perusparannustyöt.

Remontin työseloste

Takapihojen väliaidat olivat tulleet ajan saatossa tiensä päähän lahovaurioineen ja perustuksien routiessa pahoin. Vanhojen aitojen kunnostaminen ei tullut enää tässä vaiheessa kysymykseen, vaan päädyttiin tekemään kokonaan uudet. Aitaelementit rakennettiin kokonaan uudelleen vanhaa mallia hyödyntäen. Samalla uusittiin aitojen tolppaperustukset, jotka kaivettiin ylös ja valettiin niille uudet anturat. Samalla lisättiin myös routaeristys anturoille, jotta mahdollinen routiminen saataisiin minimoitua. Tämä osoittautui hyväksi ratkaisuksi remontin edetessä.

Takapihojen sadevesijärjestelmä oli mallia ”vanha”, valkoisella salaojaputkella tehty. Tämä haluttiin nykyaikaistaa vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Kaivuutöiden yhteydessä huomattiin salaojaputkien olevan täynnä hiekkaa eivätkä ne näin ollen toimineet ollenkaan. Sadevedet menivät suoraan maahan takapihoille ja sokkelin viereen rasittaen näin perustuksia. Jokaisesta rännisyöksystä vedettiin uudet ”oksat” runkolinjaan, joka tehtiin takapihojen suuntaisesti ohjaten sadevedet talon päädyissä oleviin hulevesikaivoihin. Samalla sadevesijärjestelmään tehtiin routaeristys putkien ympärille mahdollista routimista vastaan. Lisäksi pitkille runkolinjoille talon päädyissä asennettiin tarkastuskaivot, jotta sadevesijärjestelmän toimivuutta voidaan seurata. Samalla kertaa kaikki hulevesikaivot putsattiin imuautolla maa-aineksista puhtaaksi. Hulevesikaivoja kannattaakin tarkastaa säännöllisin väliajoin, onko ne silmämääräisesti kunnossa ja onko pintamaita päässyt kaivoon ja jos on, niin kuinka paljon.

Sujuiko remontti suunnitellusti?

Kohteessa tuli yllätyksiä ja haasteita jonkin verran remontoinnin aikana, joita jouduttiin ratkomaan töiden edetessä. Aitojen pilariperustukset olivat odotettua huonommassa kunnossa ja näin ollen teetti jonkin verran lisätyötä. Nämä pystyttiin kuitenkin hoitamaan hyvin kaivinkoneella, joka oli työmaalla. Sadevesijärjestelmän perusparannustyöt olivat niin ikään haasteelliset. Riittävien kaatojen saaminen ja routaeristyksen tekeminen olivat haasteellisia. Näin pitkillä vedoilla haasteeksi muodostuu hulevesikaivon ja sadevesiputkien korot. Routaeristyksestä jouduttiin hiukan tinkimään, jotta korot toimisivat ilman välipumppausasemaa. Välipumppausasema tuo huomattavasti lisää kustannuksia, jos se joudutaan rakentamaan. Hyvällä ennakkoon suunnitelulla työntoteutuksella on iso merkitys lopputulokseen.

Hulevesikaivot olivat huonossa kunnossa, jotka selvisivät töiden aloituksen yhteydessä. Korokerenkaat olivat useammassa kaivossa pois paikaltaan ja osassa kaivoista läpiviennit olivat tiivistetty huonosti. Kaivot eivät toimineet enää kuten ne oli suunniteltu. Lisäksi jouduttiin korjaamaan runkolinjan kaatoa, joka oli ”perskaadolla”. Tämä onneksi huomattiin hyvissä ajoin töiden edetessä eikä tästä päässyt syntymään ongelmaa. Sadevedet nimittäin virtasivat väärään suuntaan, jonka johdosta runkolinja oli mennyt ajan saatossa tukkoon eikä näin ollen toiminut ollenkaan. Uusi sadevesijärjestelmä ei olisi toiminut ollenkaan, jos tätä ei olisi huomattu.

Remontin kulut

Remontti kesti lisätöineen noin 4 viikkoa. Kohteessa tuli verrattain paljon lisätöitä ja yllätyksiäkin. Johtuen osittain vajavaisista lähtötiedoista ja suunnittelusta. Urakan kustannusarvio oli noin 35 000 €.

Mitä taloyhtiöiden olisi hyvä ottaa huomioon piha- ja viemäriremonttia suunnitellessa?

Aitaremonttia mietittäessä tulisi suunnitella valmiiksi minkälaiset aidat halutaan. Onko kyseessä näkösuoja vai peittävä aitamalli. Aitamalleja on paljon erilaisia, joten on hyvä tietää ennakolta aitamalli mielellään esimerkkikuvan kera. Tämä helpottaa urakoitsijaa kustannusarvion tekemisessä ja näin saadaan hinta heti kohdalleen eikä yllätyksiä pääse tulemaan. Samalla tulisi miettiä, uusitaanko aitojen perustukset ja jos uusitaan niin minkälaisella rakennustavalla. Huono aidan perustus/kiinnitys ei takaa hyvää ja kestävää lopputulosta.

Sadevesien perusparannustyöt on hyvä suunnitella etukäteen mielellään asiantuntijan kanssa ja laatia työsuunnitelma valmiiksi ennen kilpailutusta. Urakoitsijalla on näin helpompi tehdä kustannusarvio, joka on lähellä lopullista hintaa. Näin jää mahdolliset yllätykset/haasteet vähemmälle ja pystytään keskittymään paremmin työhön. Aikataulu tulee pitämään paremmin, kun lisätöitä ei synny kesken remontin vaan ne on suunniteltu jo etukäteen. Tästä hyötyy työn tilaaja sekä urakoitsija niin rahallisesti kuin ajallisestikin.

Pihatyöt on hyvä suunnitella huolellisesti etukäteen yhtiön ja osakkaiden kanssa. Tuleeko vanhat terassit samanlaisena takaisin vain muutoksien kanssa ja minkälainen pintamaa laitetaan (sora, multa tms.)? Näillä etukäteen tehdyillä valinnoilla on iso merkitys urakan onnistumiseen ja että työt saadaan tehtyä kerralla kuntoon.

Kuvia remontista ennen ja jälkeen